Şirketler

Şirketler

Bakanlığı e-ihracat desteklerinden Türk Ticaret Kanununa göre kurulan kolektif
şirketler, komandit şirketler, anonim şirketler ve kooperatifler faydalanabilmektedir. Şahıs şirketleri bu desteklerden yararlanamamaktadır.

Scroll to Top