E-İHRACAT DESTEKLERİ

B2B PLATFORMLARI

B2BPLATFORMLARI

Dünyada dijitalleşmenin hızla gelişmesi, çoklu iletişim kanallarının kullanılabilir olması ve e-ticaret sektörünün bilinirliğinin artması iş dünyasında bir çok alternatif iş modellerinin gelişmesini de beraberinde getirmiştir. Bu iş modellerinden en sık kullanılan birisi de business to business, kısa adıyla B2B iş modelidir. Bu iş modeli bir şirketten  diğer şirkete gerçekleştirilen ticaret olarak nitelendirilmektedir. 

B2B Platformu ise, işletmeden işletmeye elektronik ticaret kapsamında sipariş alma imkanı sunan aracı hizmet sağlayıcı şirketleri ifade etmektedir. B2B e-ticaret platformlarında, alıcı firmalar satıcı firmalar ile üzerinde buluştukları bu platform sayesinde fiyat sunma, teklif alma ve teklif verme gibi işlemleri gerçekleştirebilmektedir. B2B platformları tek bir sektöre özel olarak belirli kategorilerde olabildiği gibi bir çok sektörü içine alan kategorilerde içerebilmektedir. 

B2B Platformları, e-ihracat destekleri kapsamında e-ihracat tanıtım desteğinden yararlanabilmektedir. Şimdi bu destek türünü detaylıca ele alalım.

E-İhracat Tanıtım Desteği

E-İhracat Konsorsiyumlarının dijital pazaryeri tanıtım desteği dışında kalan giderleri %50 nispetinde her ülke için 3 yıl süre boyunca yıllık 15.000.000 TL’ye kadar desteklenmektedir. Bu tanıtımların yabancı dilde ve yurt dışına yönelik olması gerekmektedir.

Bu destekten yararlananların e-ihracat tanıtım faaliyetleri kapsamındaki hizmet alımlarının  sosyal medya etkileyicisi ve çevrim içi satış aracılarından alınacak tanıtım giderlerinden her birine yapılacak harcama toplamının e-ihracat destek üst limiti olan ….. TL nin %20sini …… geçemez.

BİZ NEYAPIYORUZ ?

Fullbright Global, B2B Platformlarının, e-ihracat desteklerine ilişkin genel ve özel koşulları uyumuna yönelik analizi sonrası bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlıyor, Konsorsiyumun kapsama alınma başvuruları, destek kalemleri itibariyle destek ön onay ve ödeme  başvuru süreçleri ile birlikte yararlanılan desteklere ilişkin her takvim yılı sonunda sunulması gereken “E-İhracat Değerlendirme Beyanı”na yönelik tüm süreci yöneterek E-İhracat Desteklerinden yararlanmak isteyen E-İhracat Konsorsiyumlarının destek kalemlerinden eksiksiz ve sorunsuz şekilde faydalanmasını sağlayaruz.

Detaylı bilgi ve hizmet alımı için bizi arayabilirgörüntülü toplantı için randevu alabilirsiniz.

Scroll to Top