ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Fullbrgiht Global Danışmanlık Eğitim ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“FULLBRGİHT”) olarak internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizin tüm özelliklerini kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.

  1. Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

İnternet sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sayılmaktadır;

  • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
  • İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,
  1. İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri

Çerez Türü

 

Açıklamalar

 

Oturum Çerezleri

Oturum çerezleri, Site’yi kullanımınız sırasında geçerli olan çerezler olup internet tarayıcısı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korurlar.

 

Kalıcı Çerezler

Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.

Birinci Taraf Çerezleri

Site tarafından oluşturulan ve sadece FULLBRİGHT tarafından okunabilen çerezlerdir. Bu çerezler oturum çerezleri veya kalıcı çerezler olabilirler.

Üçüncü Taraf ÇerezleriSite üzerinden sunulan bir içeriğin sitemiz dışında başka alan adları üzerinden de sağlanması halinde, (örneğin, bir video platformunda barındırılan içeriğin Site üzerinden görüntülenmesi); her bir üçüncü taraf alan adının kendine münhasır yarattığı çerezlerdir. Bu tür çerezler genel olarak kalıcı çerezlerden oluşmaktadır.
  1. İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler

 

Çerez AdıSağlayıcıAçıklamaÇerez TipiSaklama Süresi
     
     
     
  1. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

 Çerezler (cookies) vasıtası ile elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza (dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting) hizmet sağlayıcıları,  FULLBRİGHT, çağrı merkezleri gibi), iştiraklerimize ve kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aktarılabilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, kurumumuz tarafından web-sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla internet sitemizin kullanımı kapsamında işlevselliğini ve performansını arttırmak yolu ile sizlere sunulan hizmetlerin geliştirilmesi kapsamında zorunlu çerezler doğrudan ve ihtiyari çerezler ise açık rızanız doğrultusunda otomatik yolla toplanmakta ve KVKK m. 5/1 hükmü uyarınca açık rızanızın alınması ile KVKK m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, kurumumuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri ile işlenmektedir.

  1. Çerez Kullanımının Engellenmesi

 Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Tarayıcı üreticileri, kendi ürünleri özelinde çerezlerin yönetimi hususunda ilgili yardım sayfaları sunmakta olup daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Safarihttps://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

İşbu Çerez Aydınlatma Metni’nde belirtilen usullerle profilleme işlemi gerçekleştirilebilmekte, sitemizin geliştirilebilmesi için gerekli faaliyet yürütülmektedir.

FULLBRIGHT tarafından düzenlenen işbu Çerez Aydınlatma Metni kişisel bilgi uygulamalarımızın gösterilmesi amacıyla, önceden haber verilmeksizin periyodik olarak güncellenebilir. Çerez Aydınlatma Metni’mizde önemli herhangi bir değişiklik yapılması durumunda, internet sitemizde göze çarpan bir bildirim yer alacak ve bu surette bilgilendirme yapılacaktır.

  1. Çerezlerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Çerezlerinize ilişkin talepleriniz ve haklarınız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesinden kaynaklanmakta olup bu madde kapsamındaki taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca kurumumuza iletebilirsiniz.

Scroll to Top