E-İhracatta Gümrük Beyanı Nasıl Yapılır ?

Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

E-İhracatta Gümrük Beyanı Nasıl Yapılır?

Dış ticaret ithalat ve ihracat işlemlerinde yükümlüler ithal ya da ihraç konusu eşyalarının mevzuattaki vergi, ürün güvenliği, ticaret politikası önlemleri vb.  durumları karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla gümrük idarelerine beyanda bulunurlar.

Bu beyanlar neticesinde ise bilgilerin doğruluğunun ve mevzuata uygunluğunun gümrük idaresi tarafından kontrolü sonucunda eşyanızın ithal yada ihraç işlemleri tamamlanır.

E-İhracatta gümrük uygulamalarında ise bu beyanlar gümrük müşavirleri aracılığıyla Gümrük Beyannamesi(TCGB) ile yapılabileceği gibi, Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi(BGB) ile hızlı kargo firmaları aracılığıyla  da yapılabilmektedir.

Diğer taraftan e-İhracat yapan şirketler, ETGB(Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) ile ihracat işlemlerini yaparken birtakım uygulamalardan kaçınmak amacıyla ürünlerini numune beyan ederek yurt dışı pazaryerlerine yahut son tüketiciye gönderebilmektedir. Ancak bu tür uygulamalar, gerek mali mevzuat gerekse de gümrük mevzuatı açısından sonradan ortaya çıkması muhtemel riskleri de beraberinde getirmektedir. 

Bu durum Ticaret Bakanlığı tarafından e-ihracat verilerinin sağlıklı bir şekilde takip edilememesine, e-ihracatın Türkiye ihracatı içerisindeki gelişiminin izlenememesine neden olmaktadır. Nitekim bu veriler Bakanlığın izleyeceği politikalara ve uygulamalara ışık tutacağından önem arz etmektedir. 

Yazımızın başında da bahsettiğimiz üzere e-ihracatta gümrük beyanları gümrük müşavirleri aracılığıyla Gümrük Beyannamesi(TCGB) ile yapılabileceği gibi, Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi(BGB) ile hızlı kargo firmaları aracılığıyla  da yapılabilmektedir. Şimdi sizlere e-ihracatta gümrük beyanlarını nasıl yapmanız gerektiğini adım adım anlatacağız. 

A- TCGB İle Gümrük Beyanı

E-İhracatta gümrük beyanlarının gümrük müşaviri aracılığı ile Gümrük Beyannamesi(TCGB) ile yapılması durumunda 2 adım mevcuttur. 1. adımda sipariş türünün belirlenmesi gerekmektedir. Böylece, e-ihracatın B2B, B2C, yurt dışı pazaryerlerine gönderilen teslimatlar ve geleneksel dış ticaret yöntemleri ölçümlenmek istenmiştir.

E-İhracatçılar gümrük beyanında bulunurken her kalem eşya için BİLGE Sisteminde Detaylı Beyan Modülünde, Genel Bilgiler butonu altında bulunan Sipariş Türü kodu alanını doldururken e-ticaretin, 

– B2B(Firmadan Firmaya) yapılması durumunda 1,
– B2C(Firmadan Tüketiciye) yapılması durumunda 2,
– B2B2C(fullfillment) ile yapılması durumunda 3,
– Geleneksel dış ticaret yapılması durumunda ise 9,

Olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

2. adımda ise E-İhracat desteklerinden faydalanabilmek için Gümrük uygulamalarında kullanılan BİLGE sisteminde TCGB kapsamında Detaylı Beyan Modülü doldurulurken, sistemin yönelttiği 5178 kodlu “Bu ithalat/ihracat elektronik ticaret (e-ticaret) midir?” sorusu ‘EVET’ şeklinde işaretlenmelidir. Böylece gerçekleştirdiğiniz ihracat işlemi diğer ihracat işlemlerinden ayrı olarak kayıtlara e-ihracat olarak girecektir.  

B- Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi İle Beyan

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB), havayolu ve karayolu ile posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve giden eşyanın gümrük işlemlerinde kullanılan ve gümrük beyanına ilişkin işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü bir uygulamadır. Bu beyanları uygulamada gümrük beyanlarını Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hızlı kargo operatörleri yapmaktadır. 

E-İhracat yapan şirketlerin ürünlerini yurt dışı ederken (ETGB) basitleştirilmiş gümrük beyannamesi ile beyan etmesi durumunda işlemleri doğru yapmaları büyük önem arz etmektedir. Nitekim usulüne uygun beyanda bulunulmadığı durumlarda e-ihracat desteklerinden yararlanılamamaktadır.  

Gümrük beyanının Hızlı Kargo şirketleri aracılığı ile Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi(BGB) ile yapılması durumunda;

Taşıma senetlerinin “Genel Bilgiler-I” sekmesinde “Beyan Türü” olarak,

– E-Ticaret kapsamı işlemler için “ET”,
– E-Ticaret kapsamı dışındaki işlemler için “ETD”

Olarak beyan edilmelidir.

Firmaların E-İhracat desteklerinden faydalanabilmeleri için vergi numaralarını Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamelerinde mutlaka beyan etmeleri gerekmektedir.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı

#eihracat #eticaret #ticaretbakanlığı #eihracatdestekleri

Scroll to Top