ŞİRKETLER

E-İHRACAT KONSORSİYUMLARI

E-İhracat DestekleriŞirketler

2000 li yıllardan itibaren hızlı bir şekilde hayatımızda yer edinen e-ticaret ekosisteminde e-ihracat desteklerinden 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinde belirtilen kolektif şirketler, komandit şirketler, anonim şirketler ve kooperatifler faydalanabilmektedir. Halk arasında şahıs şirketi olarak adlandırılan Borçlar Kanununa göre kurulan Adi Ortaklıklar ise bu desteklerden yararlanamamaktadır.

Şirketler, e-ihracat destekleri kapsamında, dijital pazaryeri tanıtım desteği, sipariş karşılama hizmeti ve depo kira desteği, çevrim içi mağaza ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alınan hizmet desteği, pazaryeri komisyon gideri desteğinden yararlanabilmektedir. Şimdi bu destek türlerini detaylıca ele alalım.

Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği

E-İhracat Konsorsiyumlarının yurt dışı pazaryerlerinde gerçekleştirdiği dijital reklam üzerinden dönen toplam satışlarının %20’sine kadar ki dijital pazaryeri tanıtım giderleri %50 oranında her pazar yeri için 3 yıl olmak üzere şirketlerin kademelerine göre yıllık 7.500.000 TL’ye kadar, perakende e-ticaret siteleri için yıllık 15.000.000 TL’ye kadar, E-İhracat Konsorsiyumları yıllık 25.000.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

Dijital pazaryeri tanıtım desteği yurtdışı pazaryerinden alınan tıklama başına ödeme ve ürüne ilişkin yorum hizmetlerine ilişkin giderleri karşılamaktadır. E-İhracata konu ülkenin hedef ülkeler kategorisinde olması durumunda ilave destek oranına 20 puan ilave edilmektedir.

Sipariş Karşılama Hizmeti ve Depo Kira Desteği

Sipariş karşılama hizmet desteği birim başına sipariş karşılama hizmeti gideri ve depolama giderlerini kapsamaktadır.

E-İhracat Konsorsiyumlarının  ilgili ülkedeki firmalardan yahut doğrudan ilgili pazaryerinden alacakları yurtdışındaki sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin giderlerden, yararlanıcıların ilgili ülkedeki toplam e-ticaret satışlarının %10’una kadarki kısmı %50 nispetinde her ülke için 3 yıl olmak üzere desteklenir.

Bu destek kapsamındaki sipariş karşılama hizmeti giderleri ve yurtdışı depolarına ilişkin kira giderlerine ilişkin destekten E-İhracat Konsorsiyumları yıllık 25.000.000 TL’ye kadar yararlanabilir.

Çevrim İçi Mağaza ve Hedef Ülke Hedef Ülke E-Ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği

E-İhracat Konsorsiyumlarının hedef ülkelerdeki yurt dışı pazaryerlerinde çevrim içi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderler, her ülke için yıllık 5.429.000 TL desteklenmektedir.

E-İhracat Konsorsiyumlarının, başvuru öncesi takvim yılındaki gümrük beyannameleri ihracat tutarı ile basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde e-ticaret olarak beyan edilen ihracat tutarı toplamının 2.500.000 ABD doları üzerinde olması gerekmektedir.

E-Ticaret paydaşına yapılacak satış üzerinden komisyon ödemesi, yurt dışı pazaryerine ve e-ticaret paydaşına depozito olarak verilen ödemeler destek kapsamında değildir. Aynı ülke kapsamında birden fazla e-ticaret paydaşından destek alınamaz.

 

Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği

E-İhracat Konsorsiyumları tarafından hedef ülkelerdeki yurt dışı pazaryerleri üzerinde gerçekleştirilen e-ihracat işlemlerinde pazaryeri komisyon giderleri 3 yıl süreyle %50 oranında desteklenir. Bu destek E-İhracat Konsorsiyumları için yıllık 3.000.000 TL’yi geçemez.

BİZ NEYAPIYORUZ ?

Fullbright Global, Şirketlerin e-ihracat desteklerine ilişkin genel ve özel koşulları uyumuna yönelik analizi sonrası bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlıyor, Konsorsiyumun kapsama alınma başvuruları, destek kalemleri itibariyle destek ön onay ve ödeme  başvuru süreçleri ile birlikte yararlanılan desteklere ilişkin her takvim yılı sonunda sunulması gereken “E-İhracat Değerlendirme Beyanı”na yönelik tüm süreci yöneterek E-İhracat Desteklerinden yararlanmak isteyen E-İhracat Konsorsiyumlarının destek kalemlerinden eksiksiz ve sorunsuz şekilde faydalanmasını sağlayaruz.

Detaylı bilgi ve hizmet alımı için bizi arayabilir, görüntülü toplantı için randevu alabilirsiniz.

Scroll to Top