Fullbright Global Danışmanlık Bilgi Başvuru Formu

Organik Bağ Aşağıdaki durumlarda harcamayı yapan şirket ile destek kapsamı hizmeti sunan kuruluşun ilişkili olduğu kabul edilmektedir. Aşağıda yer alan, Türkiye’deki ana şirket ile yurt dışında faaliyet gösteren şirketin; -Türkiye’deki şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması, -Türkiye’deki şirketin tüm ortaklarının yurtdışındaki şirkete ortak olması, -Şirketin en az %50’den fazlasına sahip ortak veya ortaklarının yurt dışında açılan şirkete ortak olması, -Şirketin halka açık olması halinde, halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51’ine sahip ortak ya da ortakların yurt dışında açılan şirkete ortak olması, Şartlarından birine haiz olunması durumunda organik bağın olduğu kabul edilir.
//
Scroll to Top