Kullanım Koşulları

Worldef Global Organizasyon A.Ş. “Worldef” tarafından hazırlanan www.worldef.net web sitesine hoş geldiniz. Bu sitede yer alan sayfalara giriş ve içerilen bilgilerin kullanımı aşağıda belirtilen kurallar ve koşullara tabidir. Bu web sitesini ve içerilen hizmetleri kullanarak bu şartlar ile mutabık olduğunuzu ve aşağıdaki şartların sizin içinde bağlayıcı olduğunu peşinen teyit etmiş oluyorsunuz. 

Worldef www.worldef.net web sitesinde sağlanan hizmetlerde, ürünlerde, programlarda veya kullanım şartlarında, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda değişiklik yapma, güncelleştirme veya yürürlükten kaldırma haklarını saklı tutar. Bu sitenin kullanımına devam ederek bu değişiklikleri de kabul etmiş oluyorsunuz. 

 1. Haklar 
 1. Bu sitede yer alan her türlü içerik, program ve eğitim materyalinin hakları Worldef ve İçerik Sağlayıcılarına aittir.  
 1. Web Sitesinin Kullanımı 
 1. www.worldef.net web sitesinde yer alan içerik, eğitim ve yazılım (materyal) kullanmanız aşağıdaki şartlara bağlıdır: 
 1. Bu sitede yer alan materyali sadece kendi kişisel eğitiminiz ve bilgilenmeniz amacıyla kullanabilirsiniz. 
 1. Web sitemizde bulunan tüm fotoğraf, video ve yazılar üzerindeki haklar; 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu, 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, hükümleri uyarınca korunmaktadır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre bir eserin telif hakkı eser sahibine aittir. www.worldef.net web sayfasında yer alan interaktif eğitim materyallerinin tamamı veya bir bölümü hak sahibinin izin alınmadan kullanılamaz, dağıtılamaz, kopyalanamaz, kaynak gösterilerek dahi yayımlanamaz. Web sayfalarımızı kullananlar telif hakkı konusunda yukarıda belirtilen tüm yükümlülükleri kabul etmiş sayılırlar. 
 1. Bu sitede yer alan materyalleri ve içerikleri değiştirerek veya değiştirmeden kısmen veya tamamen sahiplenemezsiniz. 
 1. Bu web sitesinde yer alan materyalleri ve içerikleri, daha öncesinde Worldef’in yazılı iznini almaksızın, herhangi bir amaçla veya yayınlama amacıyla kullanamaz veya kopyalayamazsınız. 
 1. Worldef’in yazılı iznini almaksızın, “mirror” veya “frame” tekniğiyle bu web sitesinin herhangi bir kısmını başka bir alanda yayınlayamazsınız. 
 1. Bu web sitesine bir ara sayfa ile tekrar yönlendirme yaparak, splash sayfası sokarak veya diğer bir vasıtayla link yapamazsınız.  
 1. Kayıt, Kullanıcı Hesapları, Şifreler ve Güvenlik 
 1. Bu web sitesinde sağlanan hizmetlerin herhangi birinin kullanımı için kayıt yaptırmanız ve bir hesap açmanız gerekiyorsa, bu kayıt sürecini kayıt formunda istenen bilgileri tam ve doğru olarak sağlamanız şarttır. Ayrıca bu bilgilerde değişiklik olduğu takdirde ilgili kayıt formuna girerek ilgili bölümlerde bilgilerinizde değişiklik yaparak bilgileri güncel tutmayı kabul etmiş oluyorsunuz. Eğer bu hizmetlerden işvereniniz hesabına kullanıyorsanız, bu kullanım şartlarını onun adına kabul etmeye yetkili olduğunuz varsayılacaktır. Şifreniz veya şifrelerinizi gizli tutmakla mükellefsiniz. Ayrıca, sizin hesabınız ile yapılan bütün işlemlerden tamamıyla sorumlu olduğunuzu da peşinen kabul ve teyit ediyorsunuz. Bu anlaşmayı okuyarak şifrenizin veya hesabınızın haksız kullanımı durumunda Worldef’e hemen bilgilendirmeyi kabul ediyorsunuz. Worldef hesabınızın veya şifrenizin başkası tarafından kullanımı nedeniyle, bilginiz olsun veya olmasın, oluşacak zararınızla ilgili herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Ancak, hesabınızın veya şifrenizin başka bir kişi tarafından kullanımından Worldef veya başka bir kişi veya kuruluş zarar görürse, bu zarardan siz sorumlu tutulabilirsiniz. Hesap sahibinin izni olmaksızın başka bir hesabı kullanmanız yasaktır.  
 1. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri 
 1. Ticari Olmayan Kullanım 
 1. www.worldef.net ‘te sunulan her türlü içerik, ticari amaçlar dışında kalan sadece şahsi kullanım içindir. Kullanıcı, bu içeriklerin herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması eylemlerini gerçekleştiremez. 
 1. Uygun Kullanım 
 1. Kullanıcı, www.worldef.net ’i yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder. 
 1. Kullanıcı, www.worldef.net ‘i hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu koşulları ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, koşullar ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez. Worldef Kullanıcı tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu koşulları feshedebilir. Bu durumda Worldef’nin diğer tüm hukuki hakları saklıdır. 
 1. Worldef’in Hak ve Yükümlülükleri 
 1. Worldef , Worldef’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle Worldef tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Worldef’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. 
 1. Worldef, Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir. 
 1. Kullanıcı ve Worldef hukuken bağımsız taraflardır. 
 1. Worldef, önceden haber vermeksizin www.worldef.net ve dokümantasyonda değişiklik yapabilir. 
 1. Worldef önceden haber vermeksizin varsa ücretsiz olarak kullanım hakkı elde ettiğiniz www.worldef.net ‘i kullanımdan kaldırabilir ya da ücretli hale getirebilir. 
 1. Worldef kullanıcının site üzerine üye olurken veya site içi işlemlerde verdiği iletişim bilgilerini kullanarak; kullanıcı ile iletişim kurabilir, reklam ve/veya bildirim yapabilir. Kullanıcı “Hesabım” bağlantısı altındaki Bülten Aboneliği linkinden bu izni kaldırabilir.  
 1. Üçüncü Şahısların Hakları 
 1. Kullanıcı, www.worldef.net ‘i tüm veri veya diğer malzemeleri,(a) üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet haklari dâhil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde veya (b) donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya (c) üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir. Kullanıcı, bunun aksine davrandığı takdirde, işbu koşullar uyarınca, tüm sorumluluğun Kullanıcı’ya ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, Worldef’in bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, bu hükmün Kullanıcı tarafından ihlali nedeniyle, Worldef’in üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı Kullanıcı’ya rücu edebileceğini ve Worldef’in talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir. 
 1. Sorumluluğun Sınırlanması 
 1. Worldef, www.worldef.net ‘te yer alan içeriklerin kullanımı sırasında Kullanıcı tarafında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. 
 1. Kullanıcı, worldef.net ile ilgili olarak temin edilen tüm içerikleri sadece kendi ihtiyaçları için ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. Worldef’in içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup Worldef’in bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
 1. Worldef, www.worldef.net ‘in 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını Kullanıcı’lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. www.worldef.net ‘in etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup, Worldef, www.worldef.net kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Worldef, (a) www.worldef.net ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) www.worldef.net ‘in Kullanıcı tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Worldef, worldef.net ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir. 
 1. www.worldef.net ‘in versiyon güncelleştirmesinden kaynaklanabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Worldef sorumlu değildir. 
 1. www.worldef.net hukuken yasaklanmış bir amaç için veya hukuka aykırı işlerde veya mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek, başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Worldef sorumlu değildir. 
 1. Hukuki yollardan elde edilmeyen veya Worldef tarafından www.worldef.net ‘in kullanımıyla ortaya çıkabilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Worldef sorumlu değildir. 
 1. Beklenmedik teknolojik gelişmelerden dolayı meydana gelebilecek başta maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı zararlar olmak üzere, hiçbir zarardan Worldef sorumlu değildir. 
 1. www.worldef.net, Kullanıcı’nın özel amaçlarına yönelik özel üretim ürün olmayıp, bir eğitim destek ürünü olarak tasarlanmış ve Kullanıcının tercihine sunulmuştur. www.worldef.net ‘in kullanılması ya da kullanımının mümkün olmaması nedeniyle meydana gelebilecek ticari kar ya da başarı yoksunluğu, ticari işlerin aksaması, bilgilerin/verilerin/dosyaların/resimlerin kaybolması gibi (ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) durumlarda veya benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek maddi ve/veya manevi ve/veya doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan Worldef sorumlu değildir. 
 1. Koşulların Değişikliği 
 1. Worldef, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu koşulları uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu koşulların değişen hükümleri, worldef.net web sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup; Kullanıcı, bu koşullardaki değişiklikleri, değişiklikler Worldef’in web sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu koşulları sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu koşullar, Kullanıcı’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. 
 1. Mücbir Sebepler 
 1. Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Worldef, işbu koşullar ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Worldef için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Worldef’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Worldef’nin makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.  
 1. Koşulların Yürürlüğü ve Sona Ermesi 
 1. Kullanıcı, www.worldef.net ‘i kullandığı ya da işbu koşulları kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu koşullar ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu koşullar taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. 
 1. Kullanıcı, www.worldef.net ‘i kullandığı ya da işbu koşulları onayladığı tarihten itibaren, koşullarda belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, Worldef’in ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. 
 1. Worldef, açıkça mevzuata aykırılık, suç teşkil eden kullanımları tespit etmesi halinde önceden haber vermeksizin Kullanıcı’nın www.worldef.net kullanma hakkını tek taraflı iptal etme hakkını saklı tutar. 
 1. Kullanıcı, bu koşulların sona ermesi üzerine, Worldef’in talep etmesi halinde, www.worldef.net ‘ten elde ettiği her türlü içerik, bilgi, müzik, görüntü ve diğer tür içeriği; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 
 1. Uyuşmazlıkların Çözümü 
 1. İşbu koşullar ve koşulların uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu koşulların uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu kabul ederler. 
Scroll to Top