Dilara UÇAR

Avukat Dilara UÇAR Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Lisans eğitiminin bir yılında Almanya, Münih’te Ludwig Maximilian Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nde bulunan ve hukuk dersleri alan Dilara Uçar, iyi derecede İngilizce, Almanca ve başlangıç seviyesinde İspanyolca bilmektedir.

Mezun olduktan sonra bir süre Frankfurt’ta bir İngiliz Hukuk şirketinde görev alan Dilara Uçar, daha sonra Türkiye’ye dönerek Ankara’da avukatlık stajını tamamlamış ve bir süre Ankara’da avukat olarak çalışmaya devam etmiştir. Ankara’da iken eş zamanlı olarak Gazi Üniversitesi Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Ticaret Hukuk Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimi almış ve yüksek lisans tezini Sermaye Piyasası Hukuku alanında yazmıştır. “Payların Halka Arzında İzahnameden Doğan Kamuyu Aydınlatma Sorumluluğu” konulu yüksek lisans tezi daha sonra genişletilerek 2020 yılında kitap olarak Oniki Levha Yayınları tarafından yayınlanmıştır.

Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku, Sözleşmeler, Enerji Hukuku, Birleşme ve Devralmalar, Start-Up Hukuku, Yabancı Yatırımlar, İş Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku’nda alanlarında uzmanlık ve tecrübe sahibi olan Dilara Uçar aynı zamanda Marka Vekili’dir.

Yabancı yatırımların yapılandırma ve yatırım süreçlerine hukuki destek verilmesi, proje finansmanı, her türlü finansal belgenin ve sözleşmelerin incelenmesi, hisse devri, şirketler hukuku ihtilafları, kurumsal yönetişim hizmetleri başta olmak üzere Türkiye ve uluslararası mecrada yerli ve yabancı firmalara danışmanlık yapmaktadır.

Uçar Hukuk | Danışmanlık’ın kurucusu olan Dilara Uçar, İzmir Barosu’na kayıtlı olup aynı zamanda Dünya Kenti İzmir Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyesi, Enerji Uyuşmazlıkları Tahkim Merkezi üyesi, GENÇ ISTAC üyesi ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı gönüllüsüdür.

Scroll to Top