YURT DIŞI MARKA TESCİL DESTEĞİ

İHRACAT DESTEKLERİ

YURT DIŞI MARKA TESCİL DESTEĞİ

Şirketlerin yurt içi marka tesciline sahip olduğu markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri  %50 oranında ve yıllık 1 milyon 357 bin TL‘ye kadar 4 yıl boyunca desteklenir. Bu kapsamda şirketlerin markalarına ilişkin,

  • Yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmet, danışmanlık, giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme, avukatlık ile ilgili bütün zorunlu giderleri,
  • Yurt dışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin avukatlık giderleri,

Desteklenmektedir.

Yurt içi marka tescili gerçekleşmeden yurt dışı marka tescil başvurusunun yapılmış olması durumunda, destek başvuru süresi içerisinde yurt içi marka tescil işleminin gerçekleşmiş olması şartıyla, söz konusu markanın yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri desteklenir.

Yurt içi tescili ile yurt dışı marka tescil başvurusunun aynı şirket adına olması ve ilk tescilin yurt içinde gerçekleşmiş olması gerekir.

Hedef ve öncelikli ülkelere yönelik harcamalarda destek oranı 20 baz puan artırılır. İş birliği kuruluşları için bu oran 15 olarak uygulanır.

Destek almak için yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edenlerin başvurusu süresiz reddedilir ve destek kapsamından çıkarılır. Haksız alınan destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

BİZ NEYAPIYORUZ ?

Yurt dışı marka tescili, şirketlere mali ve hukuki açıdan birçok avantaj sağlamaktadır. Özellikle Ticaret Bakanlığı tarafından şirketlere sağlanan İhracat Destekleri, E-İhracat Destekleri ve Hizmet İhracatı Desteklerinden yararlanmak isteyen firmaların markalarını yurt dışında tescil ettirmeleri gerekmektedir. 

Fullbright Global olarak firmaların yurt dışı marka tescil desteklerine ilişkin sürecini yöneterek firmaların desteklerden eksiksiz şekilde faydalanmasını sağlıyoruz.

Detaylı bilgi ve hizmet alımı için bizi arayabilir, yada görüntülü toplantı için randevu alabilirsiniz.

Scroll to Top