E-İHRACAT DESTEKLERİ

YURT DIŞI MARKA TESCİLİ

YURT DIŞIMARKA TESCİLİ

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması kaydıyla kişi adları dahil sözcükler şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir. Şirketlerin en önemli taşınmaz değeri olan markalar, taklit ve rekabete karşı işletmeleri koruyarak onlara maddi ve hukuki anlamda avantaj sağlar. 

Marka tescilinde ülkesellik ilkesi geçerlidir. İlgili ülkede tescili alınan marka yalnızca o ülke sınırları içerisinde hak ve korumalardan yararlanır. Bu nedenle özellikle ihracat yapan şirketlerin mallarını ihraç ettikleri ülkelerde de tescil ettirmeleri gerekmektedir. Aksi durumda, ticaret yaptıkları ülkelerde markalarının 3. kişiler tarafından tescil ettirilmesi durumunda, artık o ülkelerde ürünlerinin ticaretini yapamayacak ve büyük hak kayıplarına uğrayacaklardır.

Marka Tescilinin Sağladığı Haklar Nelerdir ?

Marka tescili sahibine, markayı tek başına kullanma hakkını verir. Bunun yanı sıra 3. kişilerin tescilli markayı izinsiz kullanımı durumunda hak sahibine bunu önleme yetkisi vermektedir.

Marka sahibi, tescil kapsamına giren aynı veya benzer mal ve hizmetlerle ilgili olarak karıştırılma ihtimali olan, tescilli markanın itibarından dolayı haksız bir yarar elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanımını da önleme hakkına sahiptir.

Tescilli markalar 3. kişilere devredilebilir, miras yoluyla da varislere intikal edilebilir, kullanım hakkı ise lisans konusu olabilir, rehin verilebilir veya teminat olarak gösterilebilir. 

Tescilli olmayan markalar ise markaların tescili ve korunması hakkındaki yasalarla getirilen haklardan ve korumalarda yararlanamazlar.

Yurt Dışı Marka Tescilinde Kullanılan Yöntemler

Yurt dışı marka tescili doğrudan tescil ülkesinde yapılabildiği gibi kurulan farklı bölgesel ve uluslararası kuruluşlar aracılığı ile de gerçekleştirilebilmektedir. 

  • WIPO Uluslararası Marka Tescili
  • EUIPO Avrupa Birliği Marka Tescili
  • BOIP BENELUX Bölgesel Marka Tescili
  • OAPI Afrika Ülkeleri Marka Tescili
  • ARIPO Afrika Ülkeleri Marka Tescili
  • Ulusal Marka Tescili

Bu yurt dışı marka tescil yöntemlerine kısaca değinecek olursak,

WIPO Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü, ülkeler arasında işbirliği ortamı yaratarak tescilli bir marka ya da başvuru sahiplerinin tek bir başvuru ile protokole taraf birçok ülkede birden fazla ülkede birden uluslararası tescile sahip olmalarına imkan sağlamaktadır. 

EUIPO Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi aracılığıyla, Türkiye de yurt içi tescilli bir marka yada başvuru sahipleri firmalar tek bir başvuru ile markalarını tüm Avrupa Birliği ülkelerinde birden marka tesciline sahip olma imkanı sağlamaktadır.

Benelux, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg ülkelerinin üye oldukları birliktir.  Benelux Fikri Mülkiyet Ofisi BOIP aracılığıyla firmalar tek bir başvuru ile bu üç ülkede birden tescil ettirerek markalarını koruma imkanına sahip olabilmektedir. 

Afrika Fikri Haklar Organizasyonu OAPI ile firmalar  tek bir başvuru ile markalarını, Organizasyona üye Fransızca konuşan 17 Afrika ülkesinde birden tescil ettirerek koruma imkanına sahip olabilmektedir.

ARIPO İngilizce konuşan 19 Afrika ülkesinde tek bir dilde ve tek bir başvuruyla marka tesciline imkan sağlayan yurt dışı marka tescil sistemidir.

Tüm bu başvuru yöntemlerinin yanı sıra marka sahibi firmalar yukarıda saydığımız yöntemlerin yerine doğrudan tescil yaptırmak istedikleri ülkelerin resmi marka kurumuna tek tek başvuruda bulunarak doğrudan marka tescil işlemlerini yaptırabilmektedir. Bu başvurularda ülkelerin uyguladıkları ücret ve tescil kriterleri farklılık göstermekte, bu nedenle de ülkeler arası maliyet farklılıkları yaşanabilmektedir. 

Birden fazla ülkede tek tek yurt dışı tescil başvurusunda bulunulması durumunda maliyet bakımından diğer tescil yöntemlerine göre yüksek olabilmektedir. Bu bakımda tüm tescil yöntemleri değerlendirilerek maliyet analizi yapmak önemlidir.

Yurt Dışı Marka Tescil Süreci

Yurt dışı marka tescili  süreci kullanılacak yönteme göre değişkenlik göstermektedir.  WIPO Madrid Protokolü kapsamında üye ülkelere ve EUIPO Avrupa Birliği topluluk ülkeleri marka tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. Diğer taraftan yurt dışı ülkelerine doğrudan ulusal marka tescil başvurusunda bulunulacak olması durumunda ise ilgili ülkede bir marka avukatına vekalet vererek o ülkenin marka kurumuna başvurulabilmektedir.

Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığı ile yurt dışı marka tescili yaptırmak isteyen kullanıcılar ilk olarak markalarının yurt içi tescil başvurularını gerçekleştirmek durumundadırlar. Daha sonra yurt içi marka tescillerini esas alarak yine yurt dışı marka tescil başvurularını Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığı ile ilgili ülke/ülkeler/topluluk tescil başvurunda bulunabilmektedir.

Yurt dışı marka tescil başvurusu için belgeleri tescil alan Kurum gerekli incelemeleri yaptıktan sonra 3 aylık ilan süresi sonunda herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda 

Yukarıda bahsedildiği üzere kullanılacak yönteme göre marka tescil başvuru tescil süreçleri değişkenlik göstermektedir. Örneğin ülkesel başvurularda genellikle tescil süresi 1 yıl olmasına rağmen bu süreç ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir.

Diğer taraftan Avrupa Birliği kapsamında yapılacak marka tescil işlemlerinde tescil süreci takribi 12 ila 18 ay arasında değişkenlik göstermektedir. 

Madrid protokolü kapsamında yapılacak tescil işlemlerinde ortalama tescil süresi 18-24 ay arasında değişmektedir. Başvuru aşamasında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme 1-2 ay, ardından WIPO tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme ise 5-6 ay kadar sürebilmektedir. Tüm bu aşamalardan sonra WIPO tarafından ilgili ülke ofislerine yapılacak bildirim sonucunda markanın tescil edilip edilmeyeceğinin geri bildirimi beklenir. Bu süreç azamı 18 aydır.

Tescile konu marka başvuru tarihinden itibaren 10 yıl geçerli olup, bu süre dolmadan önceki 6 ay içerisinde yenileme  yapılabilir.

E-İhracat Destekleri ve Yurt Dışı Marka Tescili

Sınır ötesi e-ticaret yapan Türk girişimciler uluslararası pazaryerlerinde faaliyet gösterirken uluslararası rakiplerle bir çok konuda rekabet halindedirler. Bu durum Ticaret Bakanlığı tarafından yakından izlenerek E-İhracat yapan şirketlerin uluslararası pazarlarda yer edinebilmesi, Türk ürünlerinin bilinirliğinin artırılması ve marka değerinin artırılması amacıyla 22 Ağustos 2022 tarihinli Cumhurbaşkanı Kararı ile bir çok konuda destek sağlanmıştır. 

Bunun yanı sıra bu desteklerden yararlanmak isteyen şirketlerin ise birtakım şartları sağlamaları gerekmektedir. Bu şartlardan en önemlilerinden biri ise destek kapsamına alınacak şirketin e-ihracat yaptığı ülkede yurt dışı marka tescilinin olmasıdır. Aksi durumda maalesef şirketler bu desteklerden yararlanamamaktadır.

BİZ NEYAPIYORUZ ?

Yurt dışı marka tescili, şirketlere mali ve hukuki açıdan birçok avantaj sağlamaktadır. Özellikle Ticaret Bakanlığı tarafından şirketlere sağlanan İhracat Destekleri, E-İhracat Destekleri ve Hizmet İhracatı Desteklerinden yararlanmak isteyen firmaların markalarını yurt dışında tescil ettirmeleri gerekmektedir. 

Fullbright Global olarak firmaların yurt dışı marka tescil kayıt süreçlerini yöneterek, Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri, E-İhracat Destekleri ve Hizmet İhracatı Destek kalemlerinden eksiksiz şekilde faydalanmasını sağlayoruz.

Detaylı bilgi ve hizmet alımı için bizi arayabilir yada görüntülü toplantı için randevu alabilirsiniz.

Scroll to Top