E-İhracat Destek Limitleri Güncellendi!

Ticaret Bakanlığı,  sınır ötesi e-ticaret yapan şirketlere yönelik 2022 yılında yürürlüğe giren 5986 sayılı E-İhracat Destekleri Hakkında Karar ile yürürlüğe giren e-ihracat desteklerine ilişkin destek üst limitlerinde güncellemeye gitti.

E-İhracat Desteklerine ilişkin Genelgenin 41. Maddesinde “Genelgede TL olarak belirtilen şartlar ile üst limitler takvim yılı başından en fazla bir önceki yılın yıllık (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.” hükmü çerçevesinde 2023 yılına ilişkin destek üst limitleri güncellendi.

Bu kapsamda, 20223 yılında;

Şirketler 27.149.000 TL,

Perakende E-Ticaret Sitleri 81.447.000 TL,

B2B Platformları 7.239.000 TL,

Pazaryerleri 81.447.000 TL,

E-İhracat Konsorsiyumları 81.447.000 TL,

tutarında e-ihracat desteklerinden yararlanabilecek.

Destek Kalemleri Üst Limitleri

Yararlanıcılar ve İşbirliği kuruluşlarının, destek kalemleri itibariyle yararlanacakları destek üst limitleri aşağıda tabloda gösterilmiştir.

#eihracat yapan firmaların aşağıda belirtilen başlıklarda yaptıkları harcamalar %50 oranında ve yukarıda belirttiğimiz 2023 yılı yararlanıcılara ilişkin üst limitler dahilinde desteklenecektir. Ancak destek oranı, #eihracat yapılan ülkelerin, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen hedef ülkeler olması durumunda, %20 baz puan daha arttırılacaktır.

* Şirketler için bir önceki yıl 2,5 Milyon ABD dolar ihracat gerçekleştirme şartı vardır.

** Bu satırda gösterilen limitler ilgili iki desteğin toplamında alınabilecek üst limitlerdir.

KAYNAK: Ticaret Bakanlığı

Paylaş:

Scroll to Top