Uluslararası Örgütlerin 2023 Sınır Ötesi E-Ticaret Raporu Yayımlandı

continents, puzzle, world-2718829.jpg
2023 yılında Dünya Gümrük Örgütü(DGÖ), Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNTAC) ve Dünya Posta Birliği gibi çeşitli uluslararası organizasyonlar nezdinde sınır ötesi ticaret hakkında bir çok toplantı ve organizasyon gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Muafiyet Dairesi, bu toplantı ve görüşmeleri derleyerek bir Rapor halinde Türk girişimcilerinin bilgisine sundu.

2023 yılında Dünya Gümrük Örgütü(DGÖ), Dünya Ticaret Örgütü(DTÖ), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNTAC) ve Dünya Posta Birliği gibi çeşitli uluslararası organizasyonlar nezdinde sınır ötesi ticaret hakkında bir çok toplantı ve organizasyon gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Muafiyetler Dairesi tarafından derlenen bu toplantı ve görüşmeleri Rapor olarak e-ihracat girişimcilerinin faydasına sunuldu. 

Raporda; Covid 19 pandemisinin ardından hız kazanan sınır ötesi e-ticaretin uluslararası düzeyde dikkat çektiği ve 2023 yılında işlem hacminin 1,5 trilyon dolara ulaştığı değerlendirilmektedir. Sınırötesi e-ticaretin en önemli çıktısının hız faktörü olduğu, bu kapsamda gümrük işlemlerinin de hızlı ve etkin bir prosedüre ihtiyaç duyduğu, ülkelerin gümrük idarelerine önemli sorumluluk yüklediği vurgulanmıştır.

Dünya Gümrük İşlemleri Çalışmaları

2023 yılında Dünya Gümrük Örgütü nezdinde bir çok etkinlik düzenlendiği belirtilen Raporda; bu etkinliklerde sınır ötesi e-ticaretin gelişimi, artan hacimlerin getirdiği fırsatlar ile küresel ölçekte yaşanan zorluklar ve odaklanılması gereken noktalara değinilmiştir. 

Ayrıca, e-ticaretin geleneksel ticaretten farklı kılan unsurları, tanımların standardizasyonu, dropshopping, fulfilment, özel marka üretimleri, kitle fonlaması ve üyelik servisleri gibi bir çok konu ele alınırken, bütüncül bakış açısıyla e-ticaretin gerektirdiği inovasyon, fiyatlandırma, kişiselleştirilmiş ürünler, yeknesak olmayan faturalar, ürünlerin vergilendirilmelerinde sorunlara sebep olan kıymet tespiti gibi güncel sorunlar ele alınarak küresel bazda işbirliği ve  çözüm yolları üzerinde çalışılmalar gerçekleştirilmiştir. 

2030’a kadar İnternet Trafiğinin 6 Kattan Fazla Artması Bekleniyor

Görüşmelerde Covid-19 pandemisinin güvenilir dijital altyapılara ve teknolojilere erişimin önemini arttırdığına, küresel internet trafiğinin 2030 yılına kadar altı kattan fazla artmasının beklendiğine, dolayısıyla veri odaklı bir ekonomiye ve topluma geçişte internet altyapısının önemine vurgu yaparak, dijitalleşmenin temel bir öncelik haline geldiği, dijital uçurumun insan odaklı ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınması bağlamında uluslararası işbirliğinin oluşturulmasının Avrupa Birliğinin temel yaklaşımı olduğu ifade edilmiştir.

Raporun tamamına linkten ulaşabilirsiniz.

Paylaş:

Scroll to Top